دوستی نداری

هنوز با هیچکی توی کُمُدا دوست نشدی!

چه جوری؟ روی اسمِ کُمُدی مورد نظر بزن، خرامان برو توی کمدش و اگه از آیتم هاش خوش ات اومد، دنبالش کن. راستی، یادت نره قبلش باید وارد حساب کاربری خودت شی!