مشخصات روسری، شال ،چادر و پارچه
جنس نخ
رنگ مطابق عکس


برای ثبت نظر باید وارد کمدا بشی.


لیست نظرهای سایرین

هنوز هیچ کس نظری ارسال نکرده.