مشخصات روسری، شال ،چادر و پارچه
جنس نمیدونم..به توضیحات مراجعه شود
رنگ مطابق عکس


برای ثبت نظر باید وارد کمدا بشی.


لیست نظرهای سایرین

نگین احمدی نگین احمدی

سلام .آذین جان ابعادش چنده؟

آذین الف آذین الف

سلام نگین.100 *100